Spelprogrammerare

Spelprogrammerare

Brinner du för spel och har ett intresse för programmering? Då kan vår utbildning till spelprogrammerare vara precis det du söker! Efter vår tvååriga Yh-utbildning är du redo att arbeta som kvalificerad spelprogrammerare – och vara med och utveckla framtidens stora spel.

Branschen

Den tekniska och digitala utvecklingens framfart har gjort att det idag finns fler spelplattformar tillgängliga än aldrig förr, och det visar inga tecken på att sakta ned. Spelbranschen ropar efter mer kompetens – både på den svenska och globala marknaden – för att kunna bemöta den stora efterfrågan på nya spel för diverse olika plattformar. Att utbilda sig till spelprogrammerare, grafiker eller designer öppnar därför upp möjligheten att jobba i en spännande bransch med många goda karriärs- och utvecklingsmöjligheter.

Karriär

Med de kompetenser du förvärvar genom att läsa vår utbildning till spelprogrammerare kommer du bland annat kunna arbeta som
· Gameplay Programmer
· Programmerare, dataspel
· Programmerare, konsolspel
· Spelprogrammerare
· Speltestare/Quality Assurance (QA)-tekniker
· Tools Programmer

Arbetslivet ser en stor kompetensbrist där efterfrågan förväntas fortsätta de närmaste åren. Denna utbildning ger dig därför goda anställnings- och vidare utvecklingsmöjligheter.

Behörighet

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav.
Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav. För att kunna läsa utbildningen behöver du ha minst E/3/G i:

• Engelska 6
• Matematik 2
• Programmering 1
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Om du saknar full behörighet i Engelska 6, Matematik 2 eller Programmering 1 erbjuder vi på Grit Academy preparandkurser så att du kan bli fullt behörig till den utbildningen du vill söka. Preparandkurserna har löpande starter och du hittar mer information om du anmäler dig till en preparandkurs här.

Behörig att antas till utbildningen är den som
1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng), eller
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punkt 1, eller
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar till att tillgodogöra dig utbildningen

Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t. ex. arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse så kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan ges åt fri kvot-ansökningar.

Vill du veta mer om hur du ansöker via reell kompetens eller fri kvot? Läs mer här.

Ansök till Spelprogrammerare

Startdatum: 26 augusti 2024
Sista ansökningsdag: 2 juni 2024
Ort: Malmö
Längd: Heltid 2 år, 80 veckor
Poäng: 400 YH-poäng
Ingen avgift: Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN

3D Shader Programming

15 Yh-poäng

I den här kursen får du som studerande lära dig applicera 3D-shading i dina designprojekt, i syftet att skapa visuella effekter. Därtill hör även olika sorters shaders, syntax och termer, samt grundläggande 3D-matematik.

AI

20 Yh-poäng

Denna kurs avser att ge utökad förståelse för AI och dess användningsområden inom spelutveckling, för att du själv ska kunna skapa AI-beteenden och algoritmer som spelprogrammerare. Vidare inkluderar även kursen grundläggande förståelse för API-system samt Machine Learning.

Board game design för utvecklare

10 Yh-poäng

Den här kursen går igenom grunderna i praktisk speldesign. Som studerande får du därmed kunskaper i bland annat prototypframställning, spelmekanik, speldesignteori och användartestning. Syftet är att utveckla en förståelse för hur spelutvecklingsprocessen går till, så att man sedan självständigt kan förverkliga en vision till ett praktiskt spel som följer principerna kring speldesign.

Computer Tech

15 Yh-poäng

Denna kurs fokuserar på hårdvara, såsom datorkomponenter och mobila enheter. Du som studerande får här utveckla en god förmåga att analysera och optimera spelkod baserat på olika typer av hårdvara, och anpassa koden utefter hårdvarans förutsättningar, som exempelvis skärmupplösning, grafikkort och processer.

Datastruktur och algoritmer

15 Yh-poäng

I den här kursen får du erhålla goda kunskaper om de vanligaste datastrukturer och algoritmer som används inom spelprogrammering. Kursen kommer även att ge en översikt över användningsområden och deras för- och nackdelar, samt en god förståelse för anpassning av datastruktur baserat på önskad funktion. Vidare får du även kunskap om de mest användbara algoritmerna inom spelprogrammering.

Examensarbete

20 Yh-poäng

Under examensarbetet ska du visa att du kan använda dig av och omsätta de kunskaper du tillgodogjort dig under din utbildning. Du kommer att självständigt få fördjupa dig i ett specifikt problem och presentera en lösning som kan ligga till grund för beslut eller utveckling inom arbetet som spelprogrammerare – allt utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Gameprojekt 1, Prototyp och process

15 Yh-poäng

I den här kursen får du möjlighet att arbeta i ett grupprojekt där ni tillsammans planerar och utvecklar ett enkelt 2D- eller 3D-spel. Kursen ämnar därmed att ge kunskaper och färdigheter i att skapa prototyper där standardiserade spelmekaniker implementeras, samt utgår från en gemensam vision.

Gameprojekt 2, Agilt grupprojekt

20 Yh-poäng

Kursens fokus ligger liksom den tidigare i att arbeta med ett grupprojekt. I den här delen får ni lära er att tillämpa ett agilt arbetssätt – så kallad scrum-metodik – i utvecklingen av ett spel i 3D-miljö. Därmed får ni som studerande erfarenhet av att hantera gruppdynamik och använda planeringsverktyg, i syftet att lära sig delta i och leda spelutvecklingsprojekt.

Gameprojekt 3, Learning by doing & reflection

25 Yh-poäng

Den här kursen bygger på de tidigare projektkurserna, och fokuserar på att reflektera över tidigare genomförda projekt och implementera eventuella komponenter från tidigare projekt in i ett nytt projekt. Syftet är att slipa dina färdigheter i att leda ett team, kvalitetsgranska, hantera konflikter samt att löpande reflektera över styrkor och förbättringsområden.

Gameprojekt 4, parallella program i grupprojekt

25 Yh-poäng

Denna kurs har som mål att fördjupa dina kunskaper när det kommer till samarbete och drivande av spelprojekt – från idé till distribution. Den här projektkursen ämnar därmed att ge utökad förståelse för de senare delarna av spelutvecklingsprocessen, såsom marknadsföring, spelmarknaden och publiceringsförutsättningar.

LIA 1

50 Yh-poäng

LIA betyder Lärande-i-arbete, vilket innebär att LIA-kurserna är förlagda till en arbetsplats. I denna kurs får du möjlighet att omsätta dina kunskaper från tidigare kurser på ett riktigt företag. Kursen ger dig praktiska kunskaper och insikter om branschen, yrkesrollen och det dagliga arbetet som spelprogrammerare.

LIA 2

50 Yh-poäng

Denna kurs bygger vidare på de kunskaper och kompetenser du inhämtat under din utbildning. Under denna andra LIA-kurs kommer du att ytterligare utveckla din förmåga till självständigt arbete med de kvalificerade arbetsuppgifter som hör till yrkesrollen. Efter avslutad kurs kommer du ha de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att dels kunna skriva ett fördjupat examensarbete, dels vara redo för arbetslivet.

Linjär algebra och 3D-matematik

10 Yh-poäng

Den här kursen tar upp linjär algebra med fokus på hur 3D-matematik används inom spelprogrammering. Du som studerande får därmed lära dig grundläggande begrepp som är nödvändiga inom området, samt praktiska användningsområden för 3D-matematik i olika spelmotorer, såsom Unreal Engine och Unity.

Netcode

15 Yh-poäng

I denna kurs får du lära dig programmering för nätverksbaserade multiplayerspel. Det innebär grundläggande kunskaper om bland annat nätverksprogrammering, nätverkskoder och felsökning. Du kommer därmed utveckla god förmåga att lösa nätverksproblem i nätverksbaserade spel med flera klienter.

Spelprogrammering med C#

40 Yh-poäng

Den här kursen fokuserar på skriptspråket C#, spelmotorn Unity och objektorienterad programmering. Du kommer även få en grundläggande förståelse för programmeringslogik och optimering av kod i Unity, med målet att lära dig implementera funktionaliteter i 3D-spel samt utforma spelmiljöer som innehåller fysikbaserade komponenter, som rigidbody och kollisioner.

Spelprogrammering med C++

45 Yh-poäng

Kursen ämnar ge en god förståelse för skriptspråket C++, scriptingsystemet Blueprint och spelmotorn Unreal Engine. Du får här en bättre förståelse för designprocessen, samt programmeringslogik och optimering av kod i Unreal Engine. Därtill tar kursen även upp asynkron trådprogrammering. Syftet är att du ska kunna implementera spelmekaniker och funktioner, samt testa och felsöka kod som en del av utvecklingsprocessen.

Verktygsutveckling

10 Yh-poäng

I den här kursen får du som studerande de kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa och implementera nya, relevanta verktyg för spelutveckling. Målet är att du självständigt ska kunna utveckla integrerade och externa verktyg för att underlätta utvecklingsprocessen för yrkesroller som designer och grafiker.