Speldesigner

Speldesigner

Speldesigner är yrket för dig som gillar att kombinera tekniskt kunnande med kreativitet och skapande – och som brinner för spel, så klart! Vår utbildning på två år ger dig de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att vara med och utveckla framtidens stora spel som kvalificerad speldesigner.

Branschen

Den tekniska och digitala utvecklingens framfart har gjort att det idag finns fler spelplattformar tillgängliga än aldrig förr, och det visar inga tecken på att sakta ned. Spelbranschen ropar efter mer kompetens – både på den svenska och globala marknaden – för att kunna bemöta den stora efterfrågan på nya spel för diverse olika plattformar. Att utbilda sig till spelprogrammerare, grafiker eller designer öppnar därför upp möjligheten att jobba i en spännande bransch med många goda karriärs- och utvecklingsmöjligheter.

Karriär

Med de kompetenser du förvärvar genom att läsa vår utbildning till speldesigner kommer du bland annat kunna arbeta som
· Game Designer
· Level Designer
· Speldesigner
· Spelproducent
· Speltestare/Quality Assurance
· Technical Designer
Arbetslivet ser en stor kompetensbrist där efterfrågan förväntas fortsätta de närmaste åren. Denna utbildning ger dig därför goda anställnings- och vidare utvecklingsmöjligheter.

Behörighet

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav.
Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav. För att kunna läsa utbildningen behöver du ha minst E/3/G i:

• Engelska 6
• Matematik 2
• Programmering 1
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Om du saknar full behörighet i Engelska 6, Matematik 2 eller Programmering 1 erbjuder vi på Grit Academy preparandkurser så att du kan bli fullt behörig till den utbildningen du vill söka. Preparandkurserna har löpande starter och du hittar mer information om du anmäler dig till en preparandkurs här.

Behörig att antas till utbildningen är den som
1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng), eller
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punkt 1, eller
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar till att tillgodogöra dig utbildningen

Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t. ex. arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse så kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan ges åt fri kvot-ansökningar.

Vill du veta mer om hur du ansöker via reell kompetens eller fri kvot? Läs mer här.

Ansök till Speldesigner

Startdatum: 20 januari 2025
Sista ansökningsdag: 1 december 2024
Ort: Malmö
Längd: Heltid 2 år, 80 veckor
Poäng: 400 YH-poäng
Ingen avgift: Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN

Avancerad scripting

15 Yh-poäng

Kursen bygger vidare på tidigare kurser om skriptspråk och scripting i spelmotorer, och ämnar ge dig som studerande fördjupade kunskaper i att hantera skriptade spelmiljöer i C++ och C#. Den introducerar även objektorienterad programmering och vikten av att ha ett programlogiskt tänk. Målet är att du ska lära dig skapa avancerade skriptade banor samt integrera och programmera etablerade scripts.

Avancerad teknisk design och AI

15 Yh-poäng

Den här kursen fokuserar på att ge en god förståelse för AI och dess användningsområden inom spelutveckling. Du får härmed goda kunskaper om algoritmisk AI och hur det används inom speldesign. Därtill får du även grundläggande förståelse för hur API:er och Machine Learning används.

Board game design för designer

10 Yh-poäng

Den här kursen går igenom grunderna i praktisk speldesign. Som studerande får du därmed kunskaper i hur du konstruerar ett spel med anpassade regler som följer spelteori, men även om prototypframställning, speldesignteori, UX (User Experience) och användartestning.

Examensarbete

20 Yh-poäng

Under examensarbetet ska du visa att du kan använda dig av och omsätta de kunskaper du tillgodogjort dig under din utbildning. Du kommer att självständigt få fördjupa dig i ett specifikt problem och presentera en lösning som kan ligga till grund för beslut eller utveckling inom arbetet som speldesigner – allt utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Gameprojekt 1, Prototyp och process

15 Yh-poäng

I den här kursen får du möjlighet att arbeta i ett grupprojekt där ni tillsammans planerar och utvecklar ett enkelt 2D- eller 3D-spel. Kursen ämnar därmed att ge kunskaper och färdigheter i att skapa prototyper där standardiserade spelmekaniker implementeras, samt utgår från en gemensam vision.

Gameprojekt 2, Agilt grupprojekt

20 Yh-poäng

Kursens fokus ligger liksom den tidigare i att arbeta med ett grupprojekt. I den här delen får ni lära er att tillämpa ett agilt arbetssätt – så kallad scrum-metodik – i utvecklingen av ett spel i 3D-miljö. Därmed får ni som studerande erfarenhet av att hantera gruppdynamik och använda planeringsverktyg, i syftet att lära sig delta i och leda spelutvecklingsprojekt.

Gameprojekt 3, Learning by doing & reflection

25 Yh-poäng

Den här kursen bygger på de tidigare projektkurserna, och fokuserar på att reflektera över tidigare genomförda projekt och implementera eventuella komponenter från tidigare projekt in i ett nytt projekt. Syftet är att slipa dina färdigheter i att leda ett team, kvalitetsgranska, hantera konflikter samt att löpande reflektera över styrkor och förbättringsområden.

Gameprojekt 4, tvärdisciplinära roller i grupprojekt

25 Yh-poäng

Denna kurs har som mål att fördjupa dina kunskaper när det kommer till samarbete och drivande av spelprojekt – från idé till distribution. Den här projektkursen ämnar därmed att ge utökad förståelse för de senare delarna av spelutvecklingsprocessen, såsom marknadsföring, spelmarknaden och publiceringsförutsättningar. Vidare får man även lära sig sammanställa portfoliomaterial för en egen professionell portfolio.

Introduktion till C# och scripting language

30 Yh-poäng

I den här kursen får du som studerande en introduktion till skriptspråket C#, samt färdigheter i att använda detta i spelmotorn Unity. Därtill får du även övergripande kunskaper om programmeringslogik och scripting-strukturer som är nödvändiga för en speldesigner – med syftet att kunna använda färdigbyggda scripts samt implementera egna scripts i ett projekt.

Introduktion till C++ och visual scripting

30 Yh-poäng

I denna kurs får du som studerande en introduktion till skriptspråket C++, samt färdigheter i att använda detta i spelmotorn Unreal Engine. Vidare får du även en god förståelse för designprocessen i spelmotorn, samt lära dig hantera scriptingspråket Blueprint.

Introduktion till spelgrafik och modellering

20 Yh-poäng

Den här kursen fokuserar på grundläggande koncept inom spelgrafik och 3D-modellering, så att du självständigt ska kunna skapa 3D-modeller på en grundläggande nivå. Därtill får du även lära dig om tillhörande principer och tekniker som texturering, UV-mappning, arkitektoniska principer, kompositionstekniker och ljussättning.

Level design & World design

20 Yh-poäng

Denna kurs ger en introduktion till level design och world design, samt dess roll i spelutvecklingsprocessen. Du får en god förståelse för hur man designar och skapar banor, nivåer och världar som tar hänsyn till spelets tema och tekniska begränsningar. Målet är att du ska kunna konstruera spelvärldar med dekorativa element, interaktiva objekt och karaktärer samt storytelling genom miljödesign.

LIA 1

50 Yh-poäng

LIA betyder Lärande-i-arbete, vilket innebär att LIA-kurserna är förlagda till en arbetsplats. I denna kurs får du möjlighet att omsätta dina kunskaper från tidigare kurser på ett riktigt företag. Kursen ger dig praktiska kunskaper och insikter om branschen, yrkesrollen och det dagliga arbetet som speldesigner.

LIA 2

50 Yh-poäng

Denna kurs bygger vidare på de kunskaper och kompetenser du inhämtat under din utbildning. Under denna andra LIA-kurs kommer du att ytterligare utveckla din förmåga till självständigt arbete med de kvalificerade arbetsuppgifter som hör till yrkesrollen. Efter avslutad kurs kommer du ha de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att dels kunna skriva ett fördjupat examensarbete, dels vara redo för arbetslivet.

Narrative design

15 Yh-poäng

Den här kursen ämnar ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom storytelling och narrativ design. Du får därmed lära dig hur man designar karaktärer och dialoger som bidrar till enhetliga och intressanta berättelser. Vidare får du även kunskap om dialogträd, karaktärsdesign, lore och ljuddesign, i syftet att tydligt kommunicera ett narrativ till spelaren.

Prototyping

10 Yh-poäng

I denna kurs får du lära dig att generera idéer och framställa prototyper, samt få en god förståelse för prototypframställningens roll i spelutvecklingsprocessen. Vidare får du även lära dig koncept som V-slice och Wizard of Oz, med avsikten att utveckla en god förmåga i att förverkliga och presentera designvisioner.

Quality assurance

15 Yh-poäng

Denna kurs fokuserar på kvalitetssäkring, också kallat Quality Assurance eller QA, i syftet att ge en god förståelse för betydelsen av kvalitetssäkring i utvecklingsprocessen. Du kommer här få lära dig kvalitetssäkra spel genom tester och debugging, samt analysera data för att identifiera och rapportera eventuella fel.

UX, UI och Interaction Design

15 Yh-poäng

Den här kursen fokuserar på hur man som speldesigner tillämpar teori och metoder inom spelens användarupplevelse och användbarhet. Du får därmed kunskap om tillgänglighet, UX (User Experience) och vilka faktorer som påverkar spelarens beteende och motivation. Målet är att kunna identifiera spelarens förväntningar och behov, samt skapa ändamålsenliga spelupplevelser med fokus på spelets UI (User Interface).