Spelgrafiker

Spelgrafiker

Som spelgrafiker är du med och skapar ansiktet utåt för framtidens spel. Genom att ge liv till karaktärer och dynamiska spelmiljöer får du kombinera kreativitet med tekniskt och praktiskt arbete – samtidigt som du bidrar med efterfrågad kompetens på marknaden. Vår utbildning på två år ger dig de färdigheter och kunskaper som krävs för att arbeta som kvalificerad spelgrafiker.

Branschen

Den tekniska och digitala utvecklingens framfart har gjort att det idag finns fler spelplattformar tillgängliga än aldrig förr, och det visar inga tecken på att sakta ned. Spelbranschen ropar efter mer kompetens – både på den svenska och globala marknaden – för att kunna bemöta den stora efterfrågan på nya spel för diverse olika plattformar. Att utbilda sig till spelprogrammerare, grafiker eller designer öppnar därför upp möjligheten att jobba i en spännande bransch med många goda karriärs- och utvecklingsmöjligheter.

Karriär

Med de kompetenser du förvärvar genom att läsa vår utbildning till spelgrafiker kommer du bland annat kunna arbeta som
· 3D-designer
· 3D-grafiker
· 3D-visualiserare
· Bildkonstnär
· Grafiker, 2D
· Spelutvecklare, IT

Arbetslivet ser en stor kompetensbrist där efterfrågan förväntas fortsätta de närmaste åren. Denna utbildning ger dig därför goda anställnings- och vidare utvecklingsmöjligheter.

Behörighet

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav.
Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav. För att kunna läsa utbildningen behöver du ha minst E/3/G i:

• Engelska 6
• Matematik 2
• Programmering 1
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Om du saknar full behörighet i Engelska 6, Matematik 2 eller Programmering 1 erbjuder vi på Grit Academy preparandkurser så att du kan bli fullt behörig till den utbildningen du vill söka. Preparandkurserna har löpande starter och du hittar mer information om du anmäler dig till en preparandkurs här.

Behörig att antas till utbildningen är den som
1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng), eller
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punkt 1, eller
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar till att tillgodogöra dig utbildningen

Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t. ex. arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse så kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan ges åt fri kvot-ansökningar.

Vill du veta mer om hur du ansöker via reell kompetens eller fri kvot? Läs mer här.

Ansök till Spelgrafiker

Startdatum: 20 januari 2025
Sista ansökningsdag: 1 december 2024
Ort: Malmö
Längd: Heltid 2 år, 80 veckor
Poäng: 400 YH-poäng
Ingen avgift: Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN

3D Shader Programming

15 Yh-poäng

I den här kursen får du som studerande lära dig applicera 3D-shading i dina designprojekt, i syftet att skapa visuella effekter. Därtill hör även olika renderingstekniker och typer av shaders för att du ska kunna producera vanliga shaders från grunden samt implementera dem för assets.

Animation

20 Yh-poäng

Denna kurs ämnar ge dig både god teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom animation för film- och spelproduktion. Kursen inkluderar motion capture, greenscreen samt enklare animationsverktyg, med målet att du självständigt ska kunna animera objekt och karaktärer för spel och film.

Board game design för grafiker

10 Yh-poäng

Den här kursen går igenom grunderna i praktisk speldesign. Som studerande får du därmed kunskaper i hur du konstruerar ett spel med anpassade regler som följer spelteori, men även om prototypframställning, speldesignteori, 3D-printing och användartestning. Syftet är att ge en grundläggande förståelse för hur spelutvecklingsprocessen går till.

Character Art

15 Yh-poäng

Denna kurs fokuserar på skulpteringspipelinen i en spelproduktion, samt praktiska färdigheter i att skapa karaktärer i 2D och 3D. Kursen inkluderar bland annat anatomi, topologi och character sheets, med fokus på hur man grafiskt förmedlar personligheter.

Concept Art

10 Yh-poäng

I den här kursen får du grundläggande förståelse och praktisk erfarenhet av konceptualisering och visualisering inom spelutveckling. Genom exempelvis färglära, grafisk design och grafisk kommunikation får du här lära dig att självständigt konceptualisera en vision och skapa grafiskt material för reproduktion av spel.

Digital sculpting

15 Yh-poäng

Genom den här kursen får du som studerande förståelse för skulpteringsprocessen inom spelproduktionen samt praktisk erfarenhet av skulptering. Du kommer få träna på flertalet skulpteringstekniker och avancerad 3D-modellering i syftet att skapa detaljrika modeller som är implementerbara i spelmotorer, och som sedan kan animeras.

Environment Art

15 Yh-poäng

Den här kursen fokuserar på skapandet av spelmiljöer, där du får kunskaper i arkitektur, scenografi, komposition och UX-design för att praktiskt kunna designa världar och fylla en spelmiljö med hjälp av 2D-grafik och 3D-assets.

Examensarbete

20 Yh-poäng

Under examensarbetet ska du visa att du kan använda dig av och omsätta de kunskaper du tillgodogjort dig under din utbildning. Du kommer att självständigt få fördjupa dig i ett specifikt problem och presentera en lösning som kan ligga till grund för beslut eller utveckling inom arbetet som spelgrafiker – allt utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Game Engines

30 Yh-poäng

Den här kursen ämnar ge dig förståelse för spelmotorer och färdigheter i att använda dem för spelutveckling. Du får därmed lära dig utveckla och producera 2D, 2.5D och 3D-spel genom etablerade spelmotorer, samt får kunskap inom programmeringslogik och spelmotorernas ekosystem. Därtill innehåller kursen också användandet av resurser från externa källor såsom Unity Assets store och Unreal Engine.

Gameprojekt 1, Prototyp och process

15 Yh-poäng

I den här kursen får du möjlighet att arbeta i ett grupprojekt där ni tillsammans planerar och utvecklar ett enkelt 2D- eller 3D-spel. Kursen ämnar därmed att ge kunskaper och färdigheter i att skapa prototyper där standardiserade spelmekaniker implementeras, samt utgår från en gemensam vision.

Gameprojekt 2, Agilt grupprojekt

20 Yh-poäng

Kursens fokus ligger liksom den tidigare i att arbeta med ett grupprojekt. I den här delen får ni lära er att tillämpa ett agilt arbetssätt – så kallad scrum-metodik – i utvecklingen av ett spel i 3D-miljö. Därmed får ni som studerande erfarenhet av att hantera gruppdynamik och använda planeringsverktyg, i syftet att lära sig delta i och leda spelutvecklingsprojekt.

Gameprojekt 3, Learning by doing & reflection

25 Yh-poäng

Den här kursen bygger på de tidigare projektkurserna, och fokuserar på att reflektera över tidigare genomförda projekt och implementera eventuella komponenter från tidigare projekt in i ett nytt projekt. Syftet är att slipa dina färdigheter i att leda ett team, kvalitetsgranska, hantera konflikter samt att löpande reflektera över styrkor och förbättringsområden.

Gameprojekt 4, parallella program i grupprojekt

25 Yh-poäng

Denna kurs har som mål att fördjupa dina kunskaper när det kommer till samarbete och drivande av spelprojekt – från idé till distribution. Den här projektkursen ämnar därmed att ge utökad förståelse för de senare delarna av spelutvecklingsprocessen, såsom marknadsföring, spelmarknaden och publiceringsförutsättningar. Vidare får man även lära sig sammanställa portfoliomaterial för en egen professionell portfolio.

LIA 1

50 Yh-poäng

LIA betyder Lärande-i-arbete, vilket innebär att LIA-kurserna är förlagda till en arbetsplats. I denna kurs får du möjlighet att omsätta dina kunskaper från tidigare kurser på ett riktigt företag. Kursen ger dig praktiska kunskaper och insikter om branschen, yrkesrollen och det dagliga arbetet som spelgrafiker.

LIA 2

50 Yh-poäng

Denna kurs bygger vidare på de kunskaper och kompetenser du inhämtat under din utbildning. Under denna andra LIA-kurs kommer du att ytterligare utveckla din förmåga till självständigt arbete med de kvalificerade arbetsuppgifter som hör till yrkesrollen. Efter avslutad kurs kommer du ha de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att dels kunna skriva ett fördjupat examensarbete, dels vara redo för arbetslivet.

Modellering och texturering

30 Yh-poäng

I den här kursen får du lära dig använda modellerings- och textureringsverktyg inom spelproduktion. Du får modellera och texturera genom flera 3D-modelleringsprogram, och får lära dig om exempelvis UV-mapping, ljussättning, realtidsgrafik och renderingspipelines, i syftet att modellera samt ytbehandla 3D-objekt genom olika metoder.

Rigging

20 Yh-poäng

Denna kurs fokuserar på rigging, att skapa rigg-setups och förbereda 3D-modeller för animeringsprocesser. Därtill får du också öva på att skapa modeller för deformation, analysera topologier samt använda en mängd olika riggingfunktioner.

VFX för spel

15 Yh-poäng

Denna kurs kommer att ge dig som studerande god förmåga att implementera VFX (visual effects) i spelprojekt, samt en förståelse för postproduktion av 3D-grafik. Vidare får du även kunskap och övning inom effektsimulering, optimering av partiklar och effekter samt Computer Graphics i syftet att skapa visuella effekter för spelproduktion.